--------------------------------
---------------------------
--------------------------------------------------


REFLEXE


Naše životní motto: Pokud chceš něco od Osudu, Osud chce něco od tebe.
Smyslem přežití je čůrat za někoho jiného.


Náboženství Westerosu a Essosu

6. července 2016 v 14:52


Víra ve Staré Bohy


Staří bohové lesa patří mezi nejdéle uctívané božstva v Západozemí. Jedná se o duchy pevně spjaté se stromy a přírodou celkově. Jejich původ je spjatý se záhadnou rasou Dětí lesa, poté když První lidé přišli přes Dorne do Západozemí, odvrhli svá původní božstva a přijali tuto víru ve Staré bohy za své. Jejich "kralování" nemělo dlouhého trvání. Později začali být pomalu, ale jistě vytlačováni vírou v Sedm až zůstali pouze na Severu.
Uctívají je jak Seveřané, kromě pár výjimek a Svobodný lid.
Staří bohové nemají žádné kněží a prakticky ani vlastní církev. K modlení k nim slouží boží háje, ve kterých se nalézají čarostromy s vyřezaným obličejem. Nebo spíš čarostrom.
Nejvíce čarostromů se nalézá na pravém severu za Zdí. Na jižní části od pravého i falešného severu byli čarostromy pokáceny, při konvertování k Sedmi.
Tváře vyřezané v bílé kůře čarostromů jsou očima těchto bohů. Šumění listí se dá pokládat za jejich řeč.

"Tam za Zdí, jsou to jediní bohové."

Nejznámější vyznavači Starých bohů:

Rod Starků
Rod Boltonů
Rod Umberů
Rod Karstarků
Rod Blackwoodů (jediný rod z říčních krajin uctívající Staré bohy)
Divocí za Zdí (i před Zdí)


Víra v Sedm


Sedm má označovat sedm aspektů jediného božstva, které do Západozemí přitáhli Andalové. Podle legendy se tomuto lidu Sedm skutečně zjevilo v jejich domovině, Andaloských kopcích na východě. Mezi aspekty patří Otec/Father (spravedlnost), Kovář/Smith (řemeslo, práce), Válečník/Warrior (boj), Panna/Maid (nevinnost), Matka/Mother (mateřství, něha), Stařena/Crone (moudrost) a Cizinec/Stranger (smrt, neznámo). Každý z nich má na starost jiné obory lidských činností, přičemž jsou nedělitelně spojeni a vzájemně provázáni. V Sedmi královstvích je tato víra ze všech nejrozšířenější. Řídí se knihou Sedmicípá hvězda, která obsahuje základní náboženské texty.
Toto náboženství má mnoho rituálů a je řízeno septony a septami. Vůdčí silou je Nejvyšší septon, jenž sídlí v Baelorově septu v Králově přístavišti.

Farmář: "Žádáme Otce, aby nás soudil milosrdně s ohledem na naší lidskou slabost. Žádáme Matku, aby požehnala naší úrodě, abychom mohli nakrmit sebe a ty, co projdou našimi dveřmi. Žádáme Válečníka, aby nám dal odvahu v těchto dnech sporů a vřavy. Žádáme Pannu, aby ochránila Sallyinu počestnost, a aby jí udržela od nemravnosti."
Sandor Clegane: "Musíš vyjmenovávat všech těch sedm zmrdů?"
Arya Stark: "Otče!"

Farmář: "Žádáme Kováře, aby dal sílu naším rukám a zádům, abychom mohli dokončit práci, která je od nás požadována. Žádáme Stařenu, aby nás provázela na naší cestě z temnoty do temnoty."
Sandor Clegane: "A žádáme Cizince, aby nás nezabil dnes v naších postelích, když k tomu nemá žádný proklatý důvod."

Nejznámější vyznavači Sedmi:

Rod Baratheonů
Rod Lannisterů
Rod Manderlyů (jediný severský rod, který vyznává Sedm)
Rod Tyrellů


Víra v Pána Světla


R´hllor a je Pán Světla, Srdce ohně, Bůh plamene a stínu. Proti němu je ve věčné válce Velký Jiný, jehož jméno nesmí být vysloveno, přesto má několik přízvisek jako Pán Temnoty, Duše ledu, Bůh noci a děsu. Tvrdí se, že pouze tito dva bohové jsou skuteční a celý svět je bojištěm jejich věčné války. Do jejich boje je zahrnuta mýtická postava jménem Azor Ahai, který v minulosti Jiné porazil pomocí kouzelného meče nazvaného Světlonoš. Podle proroctví se má hrdina znovuzrodit, aby se Jiným mohl postavit znovu.
Hlavním střediskem víry jsou východní země, především svobodná města. Hlavně v Braavosu a v Myru se nalézají chrámy, kde Rudí kněží zapalují ohně a uctívají Pána Světla. V Západozemí se tato víra příliš neuchytila. Kněz Thoros z Myru byl vyslán za králem Aerysem II., aby ho získal pro Pána Světla, avšak nezdařilo se mu. Stejně jako se mu to nepodařilo ani u Roberta. Zato jeho kolegyni Mellisandře z Ašaje se to u Stannise Baratheona povedlo.
Oblíbené motto věřících zní: "Noc je temná a plná hrůz."
Ze všech božstev v současnosti projevuje R´hllor svoji moc nejsilněji a nejčastěji. Thorosovi z Myru se podařilo oživit Berika Dondarriona a ne pouze jednou. Mellisandra z Ašaje nahlíží do plamenů a vidí v nich, co by se stane a co se stát může. Jejich magie je chrání proti chladu i proti jedům. Přesto je jejich víra jedna z nejkrutějších. Aby dosáhli pozornosti Pána Světla, musejí mu dát plamennou oběť. Taktéž nevěřící a odpůrce R´hllora upalují zaživa.
O Velkém Jiném je toho známo přílíš málo. Nejpravděpodobnější je, že sídlí kdesi v Srdci zimy daleko za Zdí a jeho služebníci jsou Jiní, mrazivá rasa bojující proti lidem. Podobně jako R´Hllor, i on oživuje těla mrtvých, avšak nevrací jim rozum a vůli. Jeho nemrtví jsou přízraky se zářivýma modrýma očima a černýma rukama, které pasou po lidské krvi.

"Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Vezmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůz."

Nejznámější vyznavači Pána Světla:

Stannis Baratheon a jeho poddaní
Bratrstvo bez Praporců


Víra v Potopeného Boha


V Potopeného boha věří jen a pouze obyvatelé Železných ostrovů. Víra je to velmi stará až prastará. Nedokázala ji vyvrátit ani invaze Andalů, kteří šířili náboženství Sedmi, ba naopak, andalští osadníci, kteří se mezi Železnými usídlili, časem konvertovali k Potopenému bohu. Nepřítelem Potopeného boha je Bouřlivý bůh, vládce větru a oblohy. Se svým sokem se neustále sváří a tak vznikají bouře, vlny a příboj. Železní věří, že je Potopený bůh povolal, aby bojovali, drancovali a vyvraceli království. Touží dostat se po smrti do jeho síní, kde se hoduje a bojuje.
Každý Železný je v mládí ponořen do mořské vody. Ti, kdo jsou ve své víře silní, podstupují obřad utopení i v dospělosti. Do plic si nechávají vniknout vody oceánu a poté, co jim kněz poskytne pomoc, se stanou "utopenými muži". Občas při tomto obřadu může dojít i ke skutečné smrti. Mottem Železných je tato věta "Co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít, ale povstane, pevnější a silnější než předtím."
Vliv Potopeného boha na smrtelníky je zanedbatelný. Jeho kněží se živí téměř výhradně slanou vodou. Občas dojde k zázračnému přežití, kdy po ztroskotání zůstane člověk několik dní na moři, načež je vyplaven živý. Dobrým příkladem může být Aeron Mokrovlas, strýc Theona a Yary a bratr Balona.

"Nech tvého služebníka znovu se zrodit z moře. Požehnej mu solí, požehnej mu kamenem, požehnej mu ocelí."

Nejznámější uctívači Potopeného boha:

Rod Greyjoyů


Velký Hřebec


Velký hřebec je koňácký bůh, kterého uctívají Dothraci a díky kterému je v jejich kultuře kůň velmi důležité zvíře. Dothraci nezpochybňují existenci jiných božstev, ale mají k nim pramálý respekt nebo také žádný. Věří, že pokud zničí sochu nebo modlu daného boha, tak se jim podařilo jej porazit.
Dothraci věří, že hvězdy na noční obloze jsou nepřemožitelným khalasarem Velkého hřebce. Také věří, že když umřou, jejich duše bude jezdit s předky v Nočních krajinách, ale jen pokud jsou jejich těla řádně spálena. Po spálení těla dothraka, jeho popel povstane a zamíří do nebe, kde se jeho duch připojí ke khalasaru Velkého hřebce.
Dothraci věří, že měsíc je bohyně a je ženou slunce, společně jsou součástí hvězdného khalasaru Velkého hřebce. To také poukazuje na to, že si dothraci myslí, že měsíc je žena a slunce je muž.
Děti dostávají "požehnání od Velkého hřebce". Dále Dothraci věří v to, že se jednou zrodí vůdce, "Hřebec, který osedlá svět", který sjednotí veškeré khalasary do jednoho a společně dobyjí svět.
Matka hor, osamělá hora, ležící pod dohledem Vaes Dothrak, je považována za posvátnou.

"Princ jede. Slyším hromobití jeho kopyt. Rychlý jako vítr, na kterém jede. Jeho nepřátelé se před ním budou krčit a jejich ženy budou kát potoky krvavých slz ... Hřebec, který osedlá svět."

Nejznámější uctívači Velkého hřebce:

Všechny khalasary

Bůh Mnoha Tváří


Bůh mnoha tváří je uctíván Muži bez Tváře, cechem profesionálních vrahounů v Braavosu. Zahrnuje v sobě veškeré bohy ztvárňující smrt - Cizince ze Sedmi, Černého kozla z Qohoru a mnoho dalších. První muž bez Tváře vzešel z valyrijských dolů, poté co došel poznání, že se všichni tamní otroci modlí ke zdánlivě odlišným božstvům za tutéž věc: vysvobození.
Muži bez Tváře toto vysvobození poskytují. Nabízejí lidem určitou formu eutanázie. Do jejich chrámu Černé a Bílé může přijít ten, kdo chce svůj život ukončit a oni jej navždy uspí nápojem smrti, pocházející z jejich fontánky. Kromě tohoto působí i jako velmi drazí asassíni. Pro výkon svého povolání se zbavují své osobnosti, trénují se ve lhaní a nasazují si tváře cizích osob.

"Existuje pouze jeden bůh a jeho jméno je Smrt. A je tu jen jedna věc, kterou říkáme Smrti: Ne dnes."

Nejznámější vyznavači:

Muži bez Tváře
Arya Stark
Syrio Forel


Mírně okopčeno z icefire.cz a edna.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama