--------------------------------
---------------------------
--------------------------------------------------


REFLEXE


Naše životní motto: Pokud chceš něco od Osudu, Osud chce něco od tebe.
Smyslem přežití je čůrat za někoho jiného.


Stannis Baratheon

17. července 2016 v 14:06


Nick: Elle ♦ ♦Rod: Baratheon ♦ ♦Postavení: Lord Dračího kamene ♦ ♦Status: Živý ♦ ♦Faceclaim: Stephen Dillane/Frank Dillane♦
Jméno: Stannis Baratheon

Přezdívka: Stannis z rodu Baratheonů, První svého jména, Král Úzkého moře, Král, který se stará, Král malovaného stolu, Král Dračího kamene

Náboženství: Víra v nic

Společenství: ---

Věk: 43 let

Stav: Ženatý

Vzhled:

"Oči byly ponořeny v hlubokých jamkách, nakrátko střižený vous nebyl nic víc než pouhým stínem na jeho prázdných lících a kostnaté čelisti. Přesto tu byla určitá síla v tom pohledu, železná dravost, která Ashe prozrazovala, že tento muž nikdy necouvne ze svého cíle."

Kdokoliv by se podíval na bratry Baratheony, pomyslel by si, že jeden z nich dosti vyčnívá. Byl tu Robert, silný a krásný, byl tu Renly, veselý a oplývající stejnou krásou jako jeho nejstarší bratr a poté tu byl Stannis, prostřední bratr, věčně zamračený, vážný a ne příliš krásný. Ne moc žen by bylo spokojené, kdyby se vdali za prostředního syna lorda Steffona Baratheona a lady Cassany.
Stannis je vysoký, jak by si lecjaká panna přála, Stannis má ocelově šedé oči, které by mohli okouzlit, i když častěji mrazí, Stannis má bojové zkušenosti, které by mohli ženám imponovat, přesto Stannis ničeho z toho nevyužívá. Jeho tvář je dlouhá a úzká, jeho líce jsou vpadlé dovnitř a jeho tvář málokdy zdobí úsměv. Spíše by se ty chvilkové úsměvné momenty daly přirovnat k bolestné křeči či k velmi potěšenému šklebu z prohry jeho soupeře. Jediné co má s Robertem stejné je výška. Narozdíl od něj je pohublejší, což mu neubírá na bojeschopnosti. I vyhladovělý, zraněný a na konci svých sil dokáže zvládnout i několik mužů než padne naposled. Jeho oděv není většinou nijak vytříbený či podle nejnovější módy. Nepotřebuje se líbit, záleží mu pouze na užitečnosti daného úboru. Na svém bojovém plátu má namalovaného korunovaného jelena.

Povaha:

"Dobrý čin nesmyje špatný, stejně jako špatný nesmyje ten dobrý."

Stannis uznává veškeré vlastnosti jako Ned Stark. Má smysl pro čest i pro loajalitu, stejně jako pro spravedlnost. Je mužem slova. Lannisterská slova zní "Lannister vždy platí své dluhy.", Stannisova by mohla být stejná. Jakmile něco řekne, tak to udělá, i kdyby jej to mělo zabít. Nebojí se smrti, důležité pro něj je splnění jeho úlohy ve světě. Může se zdát jako bezcitný a nelítostný muž se srdcem z ledu, ale uvnitř hluboko v srdci se ukrývá něco dobrého. Kdyby tam nic nebylo jeho dcera by touhle dobou již dožívala svá dětská léta mezi kamennými lidmi.
Své přátele umí dobře odměnit, zato jeho nepřítelem byste být nechtěli. Nikdy nezapomíná a nikdy neodpouští. Jakmile se mu jednou znelíbíte, již se do jeho přízně nedostanete. Dokáže si určité lidi oblíbit, poté co v nich spatří něco, co se mu zalíbí, ale nedává jim to tak okatě najevo. Jen jeho nejbližší a ti, co jej chápou, dokážou poznat, když dojde k takovému zázraku.
I přes jeho nezdolnost, dokáže být zmanipulován k činům, které by nikdy s vlastním svědomím neudělal. Manipulovat s ním není lehké.. Vyzná se v bitevním strategiích, stejně jako v boji samotném. Je velmi těžké ho dostat na kolena. A když už jej tam dostanete, tak se ujistěte, že je doopravdy mrtvý. Jinak Staří i Noví bohové s vámi.

Historie:

"Pokud nebudu prosazovat můj nárok, můj nárok bude zapomenut. Nestanu se stránkou v knize někoho jiného."

Stannis se narodil jako prostřední syn lorda Steffona a lady Cassany. Svého staršího bratra Roberta ve skrytu duše obdivoval a zároveň na něj i mírně žárlil, protože jej předčil ve všem. I když se pokoušel získat Robertův obdiv či lásku, nedostal se ani jednoho. Proto měl i určitý čas raději Renlyho. Toho veselého malého chlapce, který nikdy neměl příležitost si pořádně zapamatovat své rodiče.
Ještě před Renlyho narozením, vzal lord Steffon Stannise a Roberta do Králova přístaviště. Téhož dne spatřili v trůnním sále muže sedícího na obrovském železném trůně. Oba byli z jeho vzetření nadšení. Přesně takhle si krále představovali. Jenže otec jim poté zdělil, že muž, který seděl na trůně byl pobočník krále, Tywin Lannister. Samotný král byl zrovna indisponován.
Jako malý chlapec našel Stannis zraněné ptáčátko jestřába. Rozhodl se jej vyléčit a vychovat. Pojmenoval ho Hrdépírko, i když se mu Robert neustále snažil namluvit, že Slabépírko by sedělo lépe, protože pták už nikdy nebyl schopen plně létat. Stannis měl přesto jestřába rád. Ale jeho strýc Harbert mu vnutil myšlenku, že z něj ten hloupý pták dělá slabocha. Proto jej opustil.
Jednoho dne jeho rodiče dostali důležitý úkol od krále. Museli se vypravit až do samotného Volantisu, aby tam našli novou vyvolenou pro prince Rhaegara. Ale příliš nepochodili, místo toho se jim podařilo najít blázna, kterého chtěli darovat svým dětem pro pobavení. Stannis s Robertem toho osudného dne očekávali loď jejich rodičů, kteří se měli vrátit. Loď se objevila na obzoru, ale bouřka a vítr s nimi smýkal ze strany na stranu. Uprostřed cesty vichr smetl loď do skály. Kromě blázna nikdo nepřežil. Stannis se od té doby zřekl Sedmi. K čemu jsou, když nedokázali pomoci jeho rodičům. Po jejich smrti se lordem Bouřlivého konce, kde všichni chlapci vyrůstali, stal nejstarší Robert. Ale ten se po nějakém čase vypravil do Údolí, aby se stal chovancem lorda Arryna. Na jeho nádvoří se seznámil s Nedem Starkem, který nahradil Stannise v roli bratra. Tohle musel chtě nechtě spolknout. Stále měl Renlyho, který se ale pomalu měnil do muže, kterého Stannis nikdy příliš neobdivoval. On sám vyrostl v chladného a uzavřeného lorda, ke kterému bylo těžké, ne-li nemožné se dostat.
V mladém věku se oženil se Selyse z rodu Florentů. Dlouhá léta se pokoušeli o syna, ale vždy se narodilo mrtvé. Jediné dítě, které mu kdy přežilo byla dcera - Shireen.

"Robert mi řekl, abych udržel Bouřlivý konec, tak jsem ho udržel. Poté mi řekl, abych ho předal Renlymu, tak jsem mu ho předal. Dotčený nebo ne, dal jsem mu ho, protože Robert byl můj starší bratr a byl to můj král a já vždy plnil svou povinnost."

Poté, co se Robert vzbouřil proti železnému trůnu, padlo na Stannise obrovské dilema. Zůstat věrný králi či svému bratrovi. Věrnost k Robertovi byla silnější a on držel Bouřlivý konec proti nátlaku Tyrellů a Redwyenů. Přišli na ně kruté časy. Již neměli co jíst, vše co se dalo pozřeli. Bouřlivý konec hladověl do doby než se k nim propašoval pašerák Davos s bednami cibule a solených ryb. V ten den ho každý miloval. Možná i Stannis. Přesila u jejich bran byla rozdrcena v den, kdy dorazil Eddard Stark. Stannis pasoval jejich zachránce Davose na rytíře, ale aby byl potrestán za své činy, sám mu odťal na pravé ruce první články prstů. Od té doby je Davos v jeho službách. Stal se jeho dobrým přítelem, věrným rádcem a skutečným pomocníkem.
Robert měl pro Stannise ještě jeden úkol. Měl mu přivést Rhaellu a prince Viseryse, kteří se ukrývali na Dračím kameni. Jenže než stačil Stannis dorazit, poslední věrní rodu Targaryenů je dostali ze Západozemí pryč. Robert se rozzuřil, když se to dozvěděl a veškerou vinu hodil na Stannise. Tuhle věc musel skousnout, ale co skousnout nedokázal, bylo Robertovo rozhodnutí o přidělení Dračího kamene jemu, zatímco Bouřlivý konec dal mladšímu Renlymu, i když po právu náležel Stannisovi. Dostal také místo v malé radě jako správce lodí.
Během Greyjoyovy rebélie rozprášil většinu jejich loďstva u Fair Isle. I když Stannis dělal pro bratra a jeho krále vše, co po něm starší muž vyžádal, vždy se cítil značně nedoceněný. Nikdy mu nepoděkoval za to, že udržel Bouřlivý konec, místo toho poděkoval Eddardu Starkovi za rozprášení Tyrellů a Redwyenů. V Králově přístavišti byl vždy po ruce Jonu Arrynovi, kterému pomáhal se správou království, zatímco Robert honil děvky a píchal divočáky. Přesto měl dost času na to, aby se začal šťourat ve věcech, do kterých mu nic nemělo být. Spolu s Jonem Arrynem začali mít značné pochybnosti o tom, zda jsou Robertovy děti vůbec Robertovými dětmi. Než jeden z nich stačil poukázat na pravdu, Jon Arryn za záhadných okolností zemřel. Stannis věděl moc dobře, že to nebyla nemoc. Otrávili jej a věděl jistě, že je další na řadě. Jeho bratr si mezitím za svého pobočníka vybral Eddarda Starka. Ani po jeho výběru nemínil opustit hlavní město. Chtěl aby tuto pravdu věděl každý. Než se to stačilo donést k Robertovým uším i on stačil zemřít. Nebo spíš byl zavražděn jeho nejlepším přítelem. Jak se pravilo. Ale to nebyla pravda, kterou by Stannis uznal, to nebyla pravda, kterou znal.
V celách navštívil lorda Eddarda a učinil s ním jistou nepsanou dohodu. Kvůli sporu s královnou regentkou byl vykázán z města, čehož využil k únosu či záchraně Starkových dcer. Ale celá záchranná akce selhala, Sansa zůstala v Králově přístavišti, zatímco Aryu se mu podařilo dostat na loď. Jenže při cestě byl zraněn, loď se okamžitě po vyplutí potopila a on musel bojovat o holý život, který mu zachránil jeden žoldák. Po několika dnech v horečkách se dostali nazpět na Dračí kámen. Zde se snažil hospitalizovat, během léčby se za ním stavila Arya Stark a požadovala okamžitý odjezd na Sever. Nemínil jí vyhovět a nechal jí uzavřít v jejích komnatách. Jenže vlčeti se podařilo utéct a ani Stannisovi muži ji nedokázali nalézt. Po postavení se na nohy, se vydal s celou svou rodinou a serem Davosem na Sever. Mínil uzavřít spojenectví, které mu bylo přislíbeno.

Rodina:

"Bylo mi řečeno, že zemřeš nebo hůř, šedý lupus by se šířil pomalu a ty by jsi vyrostla tak akorát, aby jsi poznala svět než by ti byl vyrván z rukou. Každý mi radil, abych tě poslal do ruin Valyrie, aby jsi dožila svůj krátký život mezi kamennými lidmi než by se nemoc stačila rozšířit po hradě. Řekl jsem jim všem, ať táhnou k čertu. Poslal jsem pro každého mistra z každého koutu tohoto světa. Každého uzdravovače, každého apatykáře. Zastavili nemoc a zachránili ti život. Protože ty nepatříš na konec světa mezi zatracené kamenné lidi. Jsi princezna Shireen z rodu Baratheonů. A jsi má dcera."

Jeho otcem byl lord Steffon Baratheon a matkou lady Cassana z rodu Estermontů. Měl staršího bratra Roberta, ke kterému nikdy neměl blízko a mladšího bratra Renlyho, ke kterému již nemá blízko. Jeho ženou je lady Selyse z rodu Florentů a jeho jediným dítětem Shireen Baratheon, kterou má z celé své rodiny nejraději, i když to jde málokdy znát.

Zajímavosti:

"Mí nepřátelé nechali říši krvácet. To nemohu zapomenout. To jim nemohu odpustit. Potrestám je pomocí všech sil, jež mi budou k dispozici."

Je přirozeným vůdcem a výborným bitevním velitelem.
Umí velmi dobře zacházet se zbraněmi, i když Robertovi se nikdy nevyrovnal.

Loajalita


Rod Baratheonů
Říši

Body moci


Intrikářství - 0 b.

Válečnictví - 16 b.

Diplomacie - 2 b.

Vůdčí aspekty - 16 b.

Charisma - 0 b.


1 libovolný bod za vyhranou anketu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama