--------------------------------
---------------------------
--------------------------------------------------


REFLEXE


Naše životní motto: Pokud chceš něco od Osudu, Osud chce něco od tebe.
Smyslem přežití je čůrat za někoho jiného.


Červenec 2017

Targaryenové

15. července 2017 v 14:25

"Oheň a krev."

Targaryenové jsou krví draka, potomky urozených lordů z prastaré svobodné državy Valyrie, na západní kontinent přivezl nejen neobvyklé zvyky a kulturu, ale i obrovskou změnu, která vydržela po 300 let a i po jeho pádu zanechala svůj nepopiratelný vliv. Usídlili se na západě, na ostrově Dračí kámen, kde vybudovali stejně nazvanou pevnost a i rod samotný tak, jak ho chápou Západozemci.

A ještě o stovku let později, když se Aegonu Dobyvateli a jeho sestrám podařilo sjednotit Západozemí pod svou vládu, zbudovali v nově stanovených Královských zemích Rudou baštu jakožto sídlo targaryenských králů a potom o něco jižněji Létohrad, letní targaryenský zámek.

Od toho se pak odvozovaly i tituly, co Targaryeni kdy drželi. Původně byli dračími lordy a následně se mohli pyšnit tituly král Andalů, Rhoynů a Prvních lidí, lord Sedmi království a ochránce říše, spolu s tím i královna, princ či princezna Dračího kamene v případě korunních potomků, princ Létohradu v případě mladších bratrů, pobočník, člen Malé rady a v současných dobách i khaleesi.
Targaryenové jsou pověstní například tím, že pokračovali v incestní tradici sourozeneckých sňatků, popřípadě sňatků s jinými příbuznými, přičemž uznávali i polygamii, aby udrželi co možná nejčistší valyrijskou krev a zůstali nadřazeni západozemským rodům. A zatímco ostatní lidé na kontinentu obvykle své mrtvé pohřbívali do hrobů nebo mohyl, Targaryeni je tradičně spalovali.

To a jejich vyšší tolerance vůči žáru se u nich označuje jako dračí krev, přestože to neznamená, že by byli odolní vůči ohni. Naopak může předznamenávat spíš dračí šílenství, protože jejich incestní praktiky a snaha zůstat odtrženi od ostatních často zapříčinily psychické poruchy nebo fyzická znetvoření.
A ať si říkají jakkoli, jejich znakem je vždy až na několik změněných osobních erbů rudý tříhlavý drak chrlící plameny na černém poli reprezentující Aegona a jeho sestry.

Ani jejich vzhled se nedal zaměnit s nikým jiným. Obvykle měli stříbrozlaté nebo platinově bílé vlasy, fialové oči a byli přirozeně krásní, i když se stávalo, že někdy, v případě spojení se členem jiného rodu, zvítězily cizí geny, takže nejeden Targaryen byl i tmavovlasý.

Jedinými žijícími zástupci tohoto rodu jsou princezna Daenerys, za bouře zrozená a její bratr princ Viserys. Ostatní členové dračích králů, tedy princezna Rhaenys a princ Aegon, stejně jako jejich rodiče - následník trůnu Rhaegar a jeho manželka Elia, jsou údajně mrtvý.

zdroje: knížka, Edna

Arrynové

15. července 2017 v 13:56

"Tak vysoko jako čestně."

Arrynové, jeden z velkých rodů, jsou potomky králů Hory a Údolí, jedna z nejstarších a nejčistších linií andalské šlechty. Jako rod nejsou příliš obsáhlý, Arrynové z Údolí, však obívají mocnou pevnost Orlí hnízdo, o níž se tvrdí, že je prakticky nedobytné. Kromě nich ještě existuje příbuzný rod Arrynů z Města racků a několik dalších méně významných a chudších rodin, avšak stejně hrdých na svůj původ, ale nejdůležitější jsou stále Arrynové z Orlího hnízda. Jejich znakem je sokol vzlétající k bílému měsíci na nebesky modrém poli.


Protože obvykle uzavírali sňatky s dalšími andalskými šlechtici, mají Arrynové dodnes také nejčistší andalskou krev, na níž jsou velmi pyšní, a tak i trochu povýšení. Zároveň to i znamená, že často mívají světlé vlasy a oči a velmi světlou pokožku, což jsou znaky, které se u nich příliš nemění i díky horskému prostředí.

Za svou existenci se jim též poštěstilo držet spoustu důležitých titulů. Staří králové z rodu Arrynů dokonce směřovali svůj původ přímo k Andalosu (tedy k čistě andalským předkům a ne sňatku Andalů s Prvními lidmi, jako mnoho jiných) a někteří z nich rovnou tvrdili, že jsou potomky legendárního Hugora z Kopců, údajného prvního krále Andalů, korunovaného podle pověstí samotným Bohem Sedmi. Dál si pak přivlastnili titul krále Hory a Údolí, lorda Orlího hnízda, strážce Východu, obránce Údolí a pobočníka krále.

Hlavou rodu byl bývalý pobočník zesnulého krále Roberta, lord Jon Arryn, který stejně jako jeho pán zemřel za podivuhodných okolností. Veškeré tituly a državy připadli jeho jedinému synovi Robinovi Arrynovi, neduživému malému chlapci. Další významnou osobností z Údolí je rovněž lady Lysa, z rodu Tullyů.

Bastardi z Údolí dostávají příjmení Kámen.

Nejvýznamnější vazalové Arrynů:

Royceové, Baelišové, Egenové, Waynwoodové, Hunterové, Redfordové, Corbrayvové, Belmorové, Melcolmové, Hersyové

zdroje: knížka, Edna

Rhaegar Targaryen

10. července 2017 v 14:39


Nick: Ferrísek ♦ ♦ Rod: Targaryen ♦ ♦ Postavení: Umlácený drak ♦ ♦ Status: Nejmrtvější mrtvolák ♦ ♦ Faceclaim: Devin Oliver♦


Martellové

10. července 2017 v 14:12

"Neskloněni, nezlomeni, nepokořeni."

Nymeria, válečnická královna Rhoynů, přivedla svých deset tisíc lodí ke břehům Dorne na nejjižnějším konci Sedmi království a vzala si za manžala lorda Morseho Martella. S její pomocí porazil své nepřátele a začal vládnout celému Dorne. Rhoynský vliv je zde stále silně patrný. Dornští panovníci sami sebe nazývají spíš "princi" než "králi". Podle dornského zákona pozemky a pozemky přecházejí na nejstarší dítě, nikoli ne nejstaršího mužského potomka. Dorne, jako jediné ze Sedmi království, nikdy nebylo dobyto Aegonem Drakem. K říši bylo nastálo připojeno až o dvěstě let později, a to sňatkem a dohodou, nikoli mečem. Mírovým způsobem se králi Daeronovi II. podařilo to, co nedokázali válečníci, když se oženil s dornskou princeznou Myriah a svou vlastní sestru dal za manželku vládnoucímu princi z Dorne. V erbu Martellů je rudé slunce probodnuté zlatým oštěpem.

Lordem slunečního oštěpu a princem celého Dorne je Doran Martell, jeho manželkou je Mellario, mají spolu tři děti - Arianne, budoucí dědičku Slunečního oštěpu, Quentyna a Trystana. Princ Doran měl také dva sourozence, princezna Elia byla i se svými dětmi údajně zavražděná při vypleňování Králova Přístaviště. Žije pouze jeho mladší bratr, princ Oberyn, známý spíše pod přezdívkou Rudá zmije.

K bastardům se zde přistupuje daleko benevolentněji než na zbylých územích Západozemí. Jsou vítaní u dvora, nejsou jim odepírány ani vysoké funkce. Sám Oberyn Martell má hned osm legitimních bastardů a bastardskou milenku. Zkrátka a dobře k nim chovají patřičnou úctu. Mají přízvisko Písek.

Nejvýznamnější vazalové Martellů:

Jordaynové, Santagarové, Allyrionové, Tolandové, Yronwoodové, Wylové, Fowlerové, Daynové

zdroje: knížka

Tyrellové

10. července 2017 v 13:49

"Rosteme do síly."

Tyrellové povstali k moci jako majordomové králů Roviny, jejichž území zahrnovalo úrodné planiny na jihovýchod od Dornských blat a Černovodého proudu až ke břehům Moře zapadajícího slunce. Tvrdí se, že skrze ženskou linii pocházejí z krve Gartha Zelenorukého, zahradního krále Prvních lidí, který nosil korunu z révového listí a květin a přiměl zemi rozkvést. Když král Mern, poslední ze staré dynastie, zahynul na Ohnivém poli, jeho majordomus Harlen Tyrell odevzdal Vysokou zahradu Aegonu Targaryenovi, kterému odpřísáhl věrnost. Aegon mu daroval hrad a území nad Rovinou. Erbem Tyrellů je zlatá růže na trávově zeleném poli.

Nynější hlavou růžiček je Mace Tyrell, lord Vysoké zahrady, strážce jihu, obránce Mokřad a nejvyšší vojenský velitel Roviny. Jeho manželkou je lady Alerie, z rodu Hightowerů. Mají spolu pět dětí - Willase, Garlana, Robina, Lorase a Margaery. Neméně známou je lady Olenna, pro svůj ostrý jazyk přezdívaná Královna trnů

Na území Roviny se bastardi častují přízviskem Květina.

Nejznámnější vazalové Tyrellů:

Vyrwelové, Florentové, Oakheartové, Hightowerové, Craneové, Tarlyové, Redwynové, Rowanové, Fossowayové, Mulendorové

zdroje: knížka

Baratheonové

10. července 2017 v 12:23

"Naše je zuřivost!"

Nejmladší z velkých rodů, zrozený během Dobyvačných válek. Traduje se, že jeho zakladatel, Orys Baratheon, byl nevlastním bratrem Aegona Draka. Orys získával jednu vojenskou hodnost za druhou, až se nakonec stal nejdivočejším z Aegonových vojevůdců. Když porazil a zabil Argilaka Arogantního, posledního Bouřlivého krále, Aegon mu za odměnu daroval Argilakův hrad, pozemky a dceru. Orys dívku pojal jako svou právoplatnou manželku a přijal za své jejich praporec, tituly a slova jejího rodu. V erbu Baratheonů je korunovaný jelen, černý na zlatém poli.

Po smrti krále Roberta se budoucím vládcem stal chlapecký král Joffrey Baratheon. Dalšími dětmi zesnulého krále z rodu Baratheonů jsou princezna Myrcella a princové Cedrik a Tommen. Robert má také bratry, starší Stannis Baratheon je lord bezvýznamné državy Dračího kamene, jeho manželkou je Selyse, z rodu Florentů a dcerou Shireen. Královím mladším bratrem je Renly Baratheon, lord Bouřlivého konce a takzvaná hlava rodu Baratheonů, prozatím bez manželky a bez potomků.

Bastardi z Bouřlivého konce mají přízvisko Bouře.

Nejvýznamnější vazalové Baratheonů:

- rody, které odpřísáhly věrnost Bouřlivému konci

Selmyové, Wyldeové, Trantové, Penroseové, Errolové, Estermontové, Tarthové, Swannové, Dondarrionové, Caronové

- rody, které odpřísáhly věrnost Dračímu kameni

Celtigarové, Velaryonové, Seaworthové, Bar Emmonové, Sunglassové

zdroje: knížka

Lannisterové

10. července 2017 v 12:03

"Slyšte mě řvát!"


V žilách světlovlasých, vysokých a pohledných Lannisterů proudí krev andalských dobrodruhů, kteří založili mocné králoství v západních kopcích a údolích. V ženské linii rodu se chlubí potomstvem Lanna Chytrého, legendárního šprýmaře z Věku hrdinů. Zlato Casterlyovi skály a Zlatého zubu je učinilynejbohatším z velkých rodů. Jejich hlavou je zlatý lev na purpurovém poli.

Hlavou rodu je lord Tywin Lannister, o kterém se vypráví, že kadí zlato, jeho manželkou byla lady Joanna Lannister, jež zemřela při porodu Tyriona Lannistera, řečeného Skřet či Trpaslík. Následující z jeho dětí jsou ser Jaime Lannister, jež se kvůli členství v královské gardě nemůže strát jeho dědicem, dvojčetem pohledného Králokota, Jaimeho je královna regentka Cersei Lannister. Za zmínku také stojí bratři lorda Tywina - Kevan a Gerion.

Bastardům v těchto končinách se říká Kopec, ač nemají stejně výhodné podmínky jako na severu a je na ně pohlíženo skrz prsty, jejich postavení není ani zdaleka tak nevýhodné.

Nejvýznamnější vazalové Lannisterů:

Paynové, Swyftové, Marbrandové, Lyddenové, Banefortové, Leffordové, Crakehallové, Serrettové, Broomové, Cleganové, Presterové a Westerlingové

zdroje: knížka